20 degrees in December in Vlora

December in Vlora can be quite different It is the end of December and just before we enter the New Year 2016. The weather in Vlora though has been amazing and up to 20 degrees today. Families, friends and couples were all enjoying the great weather and went for a walk by the well known […]

Parlamenti i pare Shqiptar 1921

Parlamenti i pare Shqiptar 1921 Parlamentarizmi në Shqipëri ka histori relativisht të shkurtër dhe të lidhur ngushtë me evolucionin e shtetit shqiptar. Gjatë kësaj periudhe ai ka pësuar ndryshime të vazhdueshme duke iu përgjigjur sistemeve të qeverisjes apo dinamikës së kohës. Ai tashmë ka krijuar përvojën e tij në mënyrën e organizimit dhe funksionimit, duke […]