ELEMENTI ILIR SI NJË PRANI AKTIVE NË JETËN E QYTETEVE

Ilirët prandaj janë në rajon që nga indo-evropianet si dhe vendbanime të hershme Nga GËZIM LLOJDIA Autorë italianë në fund të viteve ‘ 70’ u tërheq vëmendje vendi i vogël i Ballkanit përtej detit Adriatik. Punimi i tyre shkencor i ka bazuar të dhënat nga raportimet e një numri institucionesh të shtetit të vogël ballkanik […]

Sign up for our Newsletter

Enter your email and stay on top of things,

Newsletter