Parlamenti i pare Shqiptar 1921

Parlamenti i pare Shqiptar 1921 Parlamentarizmi në Shqipëri ka histori relativisht të shkurtër dhe të lidhur ngushtë me evolucionin e shtetit shqiptar. Gjatë kësaj periudhe ai ka pësuar ndryshime të vazhdueshme duke iu përgjigjur sistemeve të qeverisjes apo dinamikës së kohës. Ai tashmë ka krijuar përvojën e tij në mënyrën e organizimit dhe funksionimit, duke […]

Sign up for our Newsletter

Enter your email and stay on top of things,

Newsletter