Lehtësira te nevojshme për te rritur turizmin në Shqipëri

Në prag të sezonit turistik, operatorët turistikë thonë se aplikimi i TVSH-së për turizmin prej 20 përqind, e bën tregun shqiptar më pak konkurues krahasuar me atë rajonal. Për këtë arsye, ‘Shoqata Shqiptare e Turizmit’ kërkon ndërhyrjen e qeverisë për uljen nën 10 përqind të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar për hotelerinë, cka do të […]

Sign up for our Newsletter

Enter your email and stay on top of things,

Newsletter