Browsing Tag vlora turizem

Lehtësira te nevojshme për te rritur turizmin në Shqipëri

By at April 14, 2013 | 23:23 | 0 Comment

Në prag të sezonit turistik, operatorët turistikë thonë se aplikimi i TVSH-së për turizmin prej 20 përqind, e bën tregun shqiptar më pak konkurues krahasuar me atë rajonal.

Për këtë arsye, ‘Shoqata Shqiptare e Turizmit’ kërkon ndërhyrjen e qeverisë për uljen nën 10 përqind të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar për hotelerinë, cka do të jepte efekt të drejtpërdrejtë në uljen e çmimit të paketave turistike. (more…)

Share - Shperndaheni:

Blog - Shqip (Albanian) , , , ,

Sign up for our Newsletter

Enter your email and stay on top of things,

Newsletter